Δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία

Με σεβασμό και αφοσίωση στη δέσμευσή μας να δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία

Στην BAT Hellas, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, παράλληλα με την αξία που δίνει η εταιρεία στην ελληνική κοινωνία, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την καθημερινή επιχειρηματική δράση και λειτουργία της εταιρείας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ελληνική κοινωνία παρέχει σταθερή στήριξη στην εταιρεία μας και αποτελεί καθήκον μας να ανταποδώσουμε με διάφορους τρόπους στον Έλληνα ενήλικα καταναλωτή την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει. Γι’ αυτό αποτελεί σταθερή επιλογή μας να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

Η BAT Hellas δίνει αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία και τηρεί αδιάλειπτα αυτή τη δέσμευση, οργανώνοντας δράσεις που στηρίζουν με ουσιαστικό τρόπο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τις διάφορες κοινωνικές ανάγκες. Είναι καθήκον μας να είμαστε πιστοί στις επιταγές του ρόλου μας ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη, συνεισφέροντας σε κάθε τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε.

Πρωτοβουλίες που δίνουν αξία

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της BAT Hellas, με βασικούς πυλώνες την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, έχουν ως στόχο την ουσιαστική προσφορά, σε συνεργασία και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς και ομάδες πολιτών για την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, οι άνθρωποι της εταιρείας ενώνουν τις δυνάμεις τους με άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες, με στόχο όλοι μαζί να πραγματοποιήσουν δράσεις προσφοράς, συνεισφέροντας σε σημαντικά και επίκαιρα για την κοινωνία ζητήματα.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει παρουσιάσει σειρά καινοτόμων δράσεων με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.

Με κεντρικό μήνυμα «Δίνουμε Αξία, Σχεδιάζουμε το Μέλλον», η BAT Hellas τίμησε τον διαχρονικά σημαντικό ρόλο των περιπτέρων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η εταιρεία δημιούργησε το πρώτο πολυμορφικό 4D περίπτερο στην Ελλάδα, δείχνοντας την μετατροπή του μέσα στο χρόνο προς ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow). Το περίπτερο παρουσιάστηκε στου Μουσείο της πόλης των Αθηνών, ένα ιστορικό κτίριο αξίας για την πόλη.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, οι άνθρωποι της BAT Hellas συμμετείχαν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στηρίζοντας την προσπάθεια αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων για κοινωνική επανένταξη. Υπό την καθοδήγηση των ανθρώπων της μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία εκδίδει το περιοδικό δρόμου «Σχεδία», οι εργαζόμενοι της εταιρείας προσέφεραν έμμεση και άμεση βοήθεια επαναχρησιμοποιώντας και μεταμορφώνοντας διάφορα υλικά σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής, με σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό.

Επιπλέον, η BAT Hellas μέσα από οκτώ παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης και αναβάθμισης, έδωσε ανάσα σε δεκάδες κατοίκους του Αγίου Δημητρίου, που περνούν από την Πικροδάφνη, μια περιοχή που διαθέτει σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει αναξιοποίητη. Στην  περιοχή,  η  BAT  Hellas  ανέλαβε  την αναβάθμιση της γέφυρας, που περνά πάνω από το ρέμα της Πικροδάφνης και η οποία αποτελεί σημαντικό «σταυροδρόμι» για τους κατοίκους, την αντικατάσταση  παλαιών ενεργοβόρων  φωτιστικών  με  νέα  φωτιστικά  σώματα  που  είναι  ενεργειακά  αυτόνομα, καθώς διαθέτουν εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα, και τη γενικότερη ανάπλαση της περιοχής.

Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία του πρώτου Job Center στην Ελλάδα, τη κατασκευή Κοινωνικών Κατοικιών για ανθρώπους σε ανάγκη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ποιότητας ζωής.

Εστιάζοντας σε δύο καίρια προβλήματα της χώρας, τη στέγαση και την ανεργία, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία υλοποιεί ένα πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης καλύπτοντας τους πυλώνες «Στέγαση-Εκπαίδευση-Απασχόληση» και προσφέροντας στους ωφελούμενους όλα τα εφόδια που θα μπορέσουν να τους καθοδηγήσουν στα βήματα επανένταξής τους στην κοινωνία στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις.

Το Κέντρο Επανένταξης στην εργασία (Job Center) που ξεκίνησε την λειτουργία του στις αρχές του 2017, λειτουργεί με διεθνή πρότυπα στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Σχετικά με το πρόβλημα της στέγασης, η BAT Hellas έδωσε ζωή σε Κοινωνικές Κατοικίες, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και τον οργανισμό «Ανθρώπινοι Άνθρωποι», προσφέροντας στέγη σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη.

Παράλληλα, η εταιρεία παρείχε ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, για τους ανθρώπους που ζουν στις Κοινωνικές Κατοικίες, καλύπτοντας έτσι την ανάγκη της εκπαίδευσης των πολιτών που δεν έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε αυτή.

Οι συνεργασίες μας

Ως υπεύθυνη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με σημαντικά θετική συμβολή στην ελληνική οικονομία, η BAT Hellas συνεργάζεται και στηρίζει υψηλού κύρους οργανισμούς, με στόχο τον εντοπισμό των διάφορων κοινωνικών αναγκών και τη συμβολή στην καλύτερη δυνατή κάλυψή τους.

max
large
medium
small
mobile