jump to search

Η Eυθύνη του Oμίλου

Στόχος η μείωση του αντίκτυπου του καπνίσματος στην δημόσια υγεία

Είναι γνωστό ότι τα προϊόντα καπνού ενέχουν πραγματικούς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ότι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή των κινδύνων αυτών είναι η αποφυγή χρήσης τους. Ωστόσο, πολλοί ενήλικες επιλέγουν να καπνίσουν. Για τον λόγο αυτό, πρωταρχικό μέλημα του Ομίλου είναι να συνεχίσει να εργάζεται για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων, ενώ η στρατηγική του επικεντρώνεται στη διάθεση, προς τους καπνιστές, προϊόντων καπνού, αλλά και πέρα από αυτά, δηλαδή σε καινοτόμες εναλλακτικές των τσιγάρων που έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τους κινδύνους του καπνίσματος.

Η εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές αλλαγές και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε ένα σημαντικό άλμα μπροστά, προς αυτή την κατεύθυνση: να παρέχουμε στους καταναλωτές μας Προϊόντα Επόμενης Γενιάς με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι περισσότερες τοξικές ουσίες που σχετίζονται με το κάπνισμα προέρχονται από τον καπνό που παράγεται από την καύση του τσιγάρου. Για το λόγο αυτό, τα Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης της British American Tobacco επικεντρώνονται στην ανάπτυξη Προϊόντων Επόμενης Γενιάς που προσφέρουν αντίστοιχη εμπειρία με εκείνη του καπνίσματος αλλά χωρίς καύση.

“Η πιο ασφαλής εκτίμηση, αυτή τη στιγμή, είναι ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι κατά 95% λιγότερο βλαβερά από τον καπνό”
Public Health England


“…Η χρήση προϊόντων θερμαινόμενου καπνού έχει επιβλαβείς συνέπειες, αλλά είναι πιθανά λιγότερο επιβλαβής σε σχέση με τα τσιγάρα…”
National Institute for Public Health and the Environment

Η προσέγγισή μας

Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου επικεντρώνεται στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού, επενδύοντας στην ανάπτυξη προϊόντων καπνού και νικοτίνης επόμενης γενιάς που προσφέρουν στους καπνιστές μια λιγότερο επικίνδυνη εναλλακτική αντί του τσιγάρου. Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται το ηλεκτρονικό τσιγάρο Vype καθώς και καινοτόμες συσκευές για τη θέρμανση του καπνού.

Σε συνεργασία με επιστήμονες και ρυθμιστικές αρχές, η British American Tobacco εργάζεται για την προώθηση αυτών των προϊόντων επόμενης γενιάς καθώς και την  υπεράσπιση μιας ρυθμιστικής προσέγγισης που θέτει στο επίκεντρο την ασφάλεια των καταναλωτών και την ποιότητα των προϊόντων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη νέων λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων νικοτίνης που μπορούν να βοηθήσουν τους καπνιστές να περιορίσουν ή να διακόψουν το κάπνισμα.

Διαφάνεια και επιστημονική έρευνα Επιστημονικές γνώσεις παγκόσμιου επιπέδου

Πάγια δέσμευση του Ομίλου είναι η υποδειγματική εταιρική συμπεριφορά και η διαφάνεια σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, η διαφάνεια όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα κατέχει κεντρικό ρόλο. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Ομίλου δημοσιεύονται στον ειδικό επιστημονικό δικτυακό τόπο του Ομίλου, στη διεύθυνση www.bat-science.com . Τα αποτελέσματα των επιστημονικών μελετών δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά όπου αξιολογούνται από ομότιμους ειδικούς και, παράλληλα, παρουσιάζονται από επιστήμονες σε κορυφαία διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις.

Παρότι αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις έρευνες που διεξάγονται και χρηματοδοτούνται από την καπνοβιομηχανία, γνωρίζουμε ότι είναι ευθύνη του Ομίλου να συμβάλει επιστημονικά στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού.

Η British American Tobacco διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και συνεργάζεται με εξωτερικούς ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο Όμιλος ενθαρρύνει ενεργά τις ρυθμιστικές αρχές και τους επιστήμονες να επισκέπτονται τις ερευνητικές του εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ , μπορείτε να παρακολουθήσετε μια περιήγηση στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.

max
large
medium
small
mobile