Προσβασιμότητα

 

Πάγια δέσμευσή μας είναι οι δικτυακοί μας τόποι να είναι προσβάσιμοι σε όσο το δυνατόν πιο ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή δυνατοτήτων.

Προκειμένου να το επιτύχουμε, τηρούμε όσο πιο πιστά γίνεται τα διαθέσιμα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές και συνεχίζουμε το έργο μας με σκοπό την αύξηση της προσβασιμότητας και χρηστικότητας του δικτυακού μας τόπου.

Στόχος μας είναι η εναρμόνιση με το επίπεδο ΑΑ των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG) 1.0. της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού (W3C). Σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζεται πώς το διαδικτυακό περιεχόμενο μπορεί να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρίες, ωστόσο η εναρμόνιση με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να καταστήσει το διαδίκτυο πιο φιλικό προς όλους τους χρήστες.

Ο παρόν δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας κώδικα συμβατό με τα πρότυπα W3C για το XHTML και τα Cascading Style Sheets(CSS). Ο δικτυακός τόπος εμφανίζεται με ορθό και σταθερό τρόπο με τα σημερινά προγράμματα περιήγησης και η χρήση κώδικα συμβατού με τα XHTML/ CSS συνεπάγεται ότι θα εμφανίζεται με ορθό τρόπο και με τα μελλοντικά προγράμματα περιήγησης.

Ο δικτυακός τόπος μας έχει σχεδιαστεί να είναι λειτουργικός ανεξάρτητα από την υποστήριξη δέσμης ενεργειών (scripting) που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Παρέχονται διάφορες λειτουργικές δυνατότητες όπως σχετικό μέγεθος διάταξης σελίδας, επιλογές υψηλής αντίθεσης καθώς και σύνδεσμοι που παρακάμπτουν τα μενού για ταχύτερη πρόσβαση περιεχομένου με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο μας.

Παρόλο που τηρούμε, όποτε είναι δυνατό, τα αποδεκτά πρότυπα προσβασιμότητας και χρηστικότητας, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό σε όλες τις παραμέτρους του δικτυακού τόπου, ειδικά στους τομείς όπου οι κατευθυντήριες γραμμές ακόμη εξελίσσονται.

Συνεχίζουμε να αναπροσαρμόζουμε τις λύσεις μας σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα προσβασιμότητας και στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε όλες τις παραμέτρους του δικτυακού τόπου μας στο ίδιο επίπεδο γενικής προσβασιμότητας.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

max
large
medium
small
mobile