Τα προϊόντα μας

Οι καινοτόμες ιδέες και οι υψηλού επιπέδου προτάσεις στους ενήλικους καταναλωτές είναι μέρος της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας

Η BAT Hellas δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με ένα ολοκληρωμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει μια σημαντική ποικιλία τσιγάρων και προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου. Το χαρτοφυλάκιο της ΒΑΤ Hellas αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Ομίλου να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις των σημερινών ενήλικων καπνιστών και να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) μέσα από καινοτόμες εναλλακτικές των τσιγάρων, που έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τους κινδύνους του καπνίσματος.

max
large
medium
small
mobile