Οι κίνδυνοι του καπνίσματος για την υγεία

Πέρα από την εμπειρία στον καπνιστή, το κάπνισμα ενέχει πραγματικούς κινδύνους εμφάνισης σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, οι παθήσεις του αναπνευστικού και τα καρδιακά νοσήματα, ενώ για πολλούς ανθρώπους η διακοπή του καπνίσματος είναι δύσκολη

Επιστήμη που βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία

Η κατανόηση των κινδύνων που ενέχει το κάπνισμα για την υγεία βασίζεται σε επιδημιολογικές μελέτες. Ως επιστήμη, η επιδημιολογία βασίζεται στη στατιστική και ασχολείται με την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου σε μεγάλες ομάδες ατόμων και όχι σε συγκεκριμένα άτομα. Μέσω ερωτηματολογίων και παρατηρήσεων, οι επιδημιολογικές μελέτες μπορούν να προσδιορίσουν την επίπτωση (συχνότητα εμφάνισης) μιας νόσου σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, όπως οι καπνιστές, και να τη συγκρίνουν με την αντίστοιχη επίπτωση της νόσου σε μια άλλη ομάδα, όπως οι μη καπνιστές.

Επί σειρά ετών, οι μελέτες αυτές αναφέρουν συστηματικά την κατά πολύ υψηλότερη επίπτωση ορισμένων ασθενειών στους καπνιστές σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Επιπλέον, οι μελέτες αναφέρουν ότι οι κίνδυνοι μειώνονται μετά τη διακοπή του καπνίσματος και ότι η όσο το δυνατόν νωρίτερη διακοπή έχει μακράν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων.

Η επιδημιολογία χρησιμοποιείται  ανέκαθεν για τη διερεύνηση συσχετίσεων που υποδεικνύουν τις πιθανές αιτίες μια νόσου, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενδελεχών εργαστηριακών ερευνών. Όσον αφορά το κάπνισμα, πολλές εργαστηριακές μελέτες που διεξήχθησαν κατά καιρούς αποδείχθηκαν περισσότερο προβληματικές. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τους βιολογικούς μηχανισμούς που μπορούν να επεξηγήσουν με βεβαιότητα τα στατιστικά ευρήματα που συνδέουν το κάπνισμα με ορισμένες ασθένειες. Επιπλέον, δεν έχουν καταφέρει να αποσαφηνίσουν τον ρόλο συγκεκριμένων συστατικών του καπνού στις διεργασίες που σχετίζονται με τις εν λόγω ασθένειες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να καθοριστεί ποιοι καπνιστές θα εμφανίσουν κάποια ασθένεια που σχετίζεται με το κάπνισμα και ποιοι όχι. Ούτε μπορεί να προσδιοριστεί κατά πόσον ένα άτομο ασθένησε αποκλειστικά και μόνο επειδή κάπνιζε. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι όλες οι ασθένειες που έχουν συσχετισθεί με το κάπνισμα εκδηλώνονται  και σε διά βίου μη καπνιστές.

Παρόλα αυτά, οι μελέτες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι το κάπνισμα αποτελεί αιτία σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, το εμφύσημα, η χρόνια βρογχίτιδα και τα καρδιακά νοσήματα.

Η ΒΑΤ επενδύει εδώ και πολλά χρόνια - και θα συνεχίσει να επενδύει - στην έρευνα για την αξιολόγηση δυνητικά λιγότερο επιβλαβών τσιγάρων και εναλλακτικών προϊόντων παροχής νικοτίνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες,  μπορείτε να διαβάσετε την ενότητα Η Ευθύνη του Ομίλου.

Τι πρέπει να έχετε υπόψη σας σχετικά με τους κινδύνους:

  • Το κάπνισμα αποτελεί αιτία διαφόρων σοβαρών και θανατηφόρων ασθενειών.
  • Οι κίνδυνοι για την υγεία στις διάφορες ομάδες ατόμων διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα των τσιγάρων και είναι υψηλότεροι στα άτομα που καπνίζουν για περισσότερα χρόνια και περισσότερα τσιγάρα ημερησίως.
  • Οι κίνδυνοι μειώνονται στις ομάδες ατόμων που διακόπτουν το κάπνισμα και η μείωση είναι μεγαλύτερη όσο πιο νωρίς διακόψει κανείς το κάπνισμα.
  • Οι ειδικοί συνιστούν τη διακοπή του καπνίσματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
  • Ο μόνος τρόπος για να είναι κανείς σίγουρος για την αποφυγή των κινδύνων που ενέχει το κάπνισμα είναι να μην καπνίζει.
max
large
medium
small
mobile