Είναι δυνατή η διακοπή του καπνίσματος;

Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους καπνιστές που αποφασίζουν να σταματήσουν το κάπνισμα να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να έχουν θέληση και να πιστέψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν

Λέγεται ότι πολλοί καπνιστές είναι εξαρτημένοι από το τσιγάρο επειδή, αν και γνωρίζουν τους πραγματικούς κινδύνους που ενέχει για την υγεία τους, συνεχίζουν να καπνίζουν τακτικά και δυσκολεύονται να το κόψουν.

Ωστόσο, εκατομμύρια καπνιστές έχουν καταφέρει να διακόψουν το κάπνισμα χωρίς ιατρική βοήθεια και εκατομμύρια έχουν καταφέρει να αλλάξουν το πόσο συχνά, πού και πότε καπνίζουν ανάλογα με τα εκάστοτε κοινωνικά πρότυπα. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο αριθμός των πρώην καπνιστών είναι ανάλογος με αυτόν των καπνιστών.

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι υποβοήθησης των ατόμων που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, όπως η θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης (π.χ. με επιθέματα και τσίχλες). Παρότι όλες αυτές οι μέθοδοι μπορεί να αποδειχθούν επωφελείς, οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επιτυχή διακοπή του καπνίσματος είναι το ισχυρό κίνητρο του καπνιστή και η πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει.

Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα:

  • Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Κάθε ενήλικας που σκέφτεται να αρχίσει το κάπνισμα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ενδέχεται να δυσκολευτεί αργότερα να το κόψει.
  • Βασική προϋπόθεση για να διακόψει κάποιος το κάπνισμα είναι το ισχυρό κίνητρο και η πίστη στον εαυτό και τις δυνάμεις του.
  • Η απόλαυση που προσφέρει το κάπνισμα και που αποτρέπει τη διακοπή του παύει να είναι τόσο ισχυρή, όταν έχει κανείς τη θέληση και την αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρει.
  • Πολλά εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταφέρει να διακόψουν το κάπνισμα.
  • Συμβουλές για τη διακοπή του καπνίσματος παρέχονται από πολλές πηγές, όπως οι δημόσιες υγειονομικές αρχές και οι επαγγελματίες υγείας, ενώ ορισμένες χώρες διαθέτουν εθνικές τηλεφωνικές γραμμές διακοπής του καπνίσματος.
max
large
medium
small
mobile