Η Eυθύνη του Oμίλου

Στόχος η μείωση του αντίκτυπου του καπνίσματος στη δημόσια υγεία

Είναι γνωστό ότι τα προϊόντα καπνού ενέχουν πραγματικούς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ότι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή των κινδύνων αυτών είναι η αποφυγή χρήσης τους. Ωστόσο, πολλοί ενήλικες επιλέγουν να καπνίσουν. Για τον λόγο αυτό, πρωταρχικό μέλημα του Ομίλου είναι να συνεχίσει να εργάζεται για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων, ενώ η στρατηγική του επικεντρώνεται στη διάθεση, προς τους καπνιστές, προϊόντων καπνού, αλλά και πέρα από αυτά, δηλαδή σε καινοτόμες εναλλακτικές των τσιγάρων που έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τους κινδύνους του καπνίσματος.

Η εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές αλλαγές και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε ένα σημαντικό άλμα μπροστά, προς αυτή την κατεύθυνση: να παρέχουμε στους καταναλωτές μας προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι περισσότερες τοξικές ουσίες που σχετίζονται με το κάπνισμα προέρχονται από τον καπνό που παράγεται από την καύση του τσιγάρου. Για το λόγο αυτό, τα Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΒΑΤ επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο που προσφέρουν αντίστοιχη εμπειρία με εκείνη του καπνίσματος αλλά χωρίς καύση.

“Η πιο ασφαλής εκτίμηση, αυτή τη στιγμή, είναι ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι κατά 95% λιγότερο βλαβερά από τον καπνό”
Public Health England


“…Η χρήση προϊόντων θερμαινόμενου καπνού έχει επιβλαβείς συνέπειες, αλλά είναι πιθανά λιγότερο επιβλαβής σε σχέση με τα τσιγάρα…”
National Institute for Public Health and the Environment

Η προσέγγισή μας

Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου επικεντρώνεται στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού, επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων που προσφέρουν στους καπνιστές μια λιγότερο επικίνδυνη εναλλακτική αντί του τσιγάρου. Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται το ηλεκτρονικό τσιγάρο Vype καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού gloTM.

Σε συνεργασία με επιστήμονες και ρυθμιστικές αρχές, η ΒΑΤ εργάζεται για την προώθηση αυτών των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου καθώς και την  υπεράσπιση μιας ρυθμιστικής προσέγγισης που θέτει στο επίκεντρο την ασφάλεια των καταναλωτών και την ποιότητα των προϊόντων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη νέων λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων νικοτίνης που μπορούν να βοηθήσουν τους καπνιστές να περιορίσουν ή να διακόψουν το κάπνισμα.

Διαφάνεια και επιστημονική έρευνα / Επιστημονικές γνώσεις παγκόσμιου επιπέδου

Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, η διαφάνεια όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα κατέχει κεντρικό ρόλο. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Ομίλου δημοσιεύονται στον ειδικό επιστημονικό δικτυακό τόπο του Ομίλου, στη διεύθυνσηwww.bat-science.com . Τα αποτελέσματα των επιστημονικών μελετών δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά όπου αξιολογούνται από ομότιμους ειδικούς και, παράλληλα, παρουσιάζονται από επιστήμονες σε κορυφαία διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις.

Παρότι αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις έρευνες που διεξάγονται και χρηματοδοτούνται από την καπνοβιομηχανία, γνωρίζουμε ότι είναι ευθύνη του Ομίλου να συμβάλει επιστημονικά στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού.

Η ΒΑΤ διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και συνεργάζεται με εξωτερικούς ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο Όμιλος ενθαρρύνει ενεργά τις ρυθμιστικές αρχές και τους επιστήμονες να επισκέπτονται τις ερευνητικές του εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

max
large
medium
small
mobile