Περιβάλλον εργασίας

Προτεραιότητα μας είναι να βρίσκουμε ταλαντούχους ανθρώπους και να βοηθάμε στη βελτίωση και ανάπτυξη τους μέσα από τα υψηλά πρότυπα της εταιρείας

Τα τελευταία χρόνια, η BAT Hellas έχει διακριθεί 20 φορές για το εργασιακό περιβάλλον της. Τα βραβεία αυτά αποτελούν την έμπρακτη αναγνώριση της πολιτικής ανθρωπίνου δυναμικού που εφαρμόζει η εταιρεία και αποτελoύν το επιστέγασμα των επενδύσεων του Ομίλου στην Ελλάδα και το ανθρώπινο δυναμικό της. Η BAT Hellas έχει βραβευτεί 10 φορές για το εργασιακό της περιβάλλον στην Ελλάδα στο θεσμό του Great Place to Work ενώ αναδεικνύεται σε Κορυφαίο Εργοδότη σε Ελλάδα και Ευρώπη (Top Employer) επί 10 συνεχή έτη.

Το βραβεία Best Workplaces είναι μοναδικά καθώς αποτυπώνουν κυρίως τη γνώμη των ίδιων των εργαζομένων. Η βάση της διάκρισης είναι η προσήλωση της BAT Hellas στις καινοτόμες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και στον υπεύθυνο τρόπο εργασίας.

Οι άνθρωποί μας αναγνωρίζουν την εταιρεία για το εργασιακό περιβάλλον που τους προσφέρει, επισημαίνοντας το γεγονός ότι απολαμβάνουν το σεβασμό και το φιλικό κλίμα και ότι αισθάνονται υπερήφανοι να εργάζονται για την BAT Hellas.

Παράλληλα, καταγράφεται η ικανοποίηση των εργαζομένων διεθνώς μέσω της εσωτερικής έρευνας κλίματος που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια σε ολόκληρο τον Όμιλο. Tα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι είναι πολύ δεσμευμένοι με τον οργανισμό και απολαμβάνουν ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στις διακρίσεις της BAT Hellas είναι οι επενδύσεις της εταιρείας στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της, καθώς και στην προοπτική βελτίωσης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Πιστή στη δέσμευσή της να αναπτύσσει συνεχώς τις δεξιότητες των ανθρώπων της, η BAT Hellas προσφέρει, συνολικά, εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BAT Hellas, πολλά εκ των οποίων αφιερώθηκαν στην εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω στα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου, διακρίνονται για το εύρος και την καινοτομία τους, καθώς λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ανάγκες τόσο των εργαζομένων μεμονωμένα όσο και των διαφόρων ομάδων.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί σειρά καινοτόμων προγραμμάτων βελτίωσης της εργασιακής καθημερινότητας των ανθρώπων της.

max
large
medium
small
mobile