Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Προτεραιότητα μας είναι να βρίσκουμε ταλαντούχους ανθρώπους και να βοηθάμε στη βελτίωση και ανάπτυξη τους μέσα από τα υψηλά πρότυπα της εταιρείας

Πιστεύουμε ότι ο λόγος για τον οποίο μας επιλέγουν τα στελέχη μας και για τον οποίο παραμένουν στο δυναμικό της εταιρείας είναι οι ευκαιρίες που τους παρέχουμε ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ικανοποιεί τις προσδοκίες τους.

Πρωταρχική θέση στις προτεραιότητές μας κατέχει η επένδυση στην προαγωγή και την ανάπτυξη του ταλέντου των στελεχών μας με γνώμονα την επίτευξη εξαιρετικής απόδοσης  ενώ πάγια δέσμευσή μας είναι η προώθηση και ανάπτυξη των πλέον ικανών στελεχών.

Πιο συγκεκριμένα, το γραφείο της BAT Hellas έχει διευρυμένες αρμοδιότητες που καλύπτουν τις αγορές της Κύπρου, της Μάλτας και του Ισραήλ. Το γεγονός αυτό παρέχει στους ανθρώπους μας πλήθος ευκαιριών απασχόλησης εκτός της Ελλάδας, είτε στο πλαίσιο ενός βραχυπρόθεσμου διαστήματος (international assignment) είτε ως εφαλτήριο για μια σταδιοδρομία στο εξωτερικό.

amazing

Η εταιρεία στηρίζει τις προσπάθειες των εργαζομένων της για επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη επενδύοντας σημαντικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, παρέχοντας πραγματικές ευκαιρίες μάθησης από τους καλύτερους και, παράλληλα, προσαρμόζοντας τις πλέον καινοτόμες πρακτικές σε ένα πλούσιο και εντατικό ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης.  Για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης των εργαζομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως εκπαίδευση στην πράξη (on the job), διεθνή και τοπικά προγράμματα εκπαίδευσης (world class international and local training programs), καθώς και άλλες καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως το «shadowing» εξειδικευμένων συναδέλφων, τα προγράμματα coaching, και πλήθος εξατομικευμένων προγραμμάτων e-learning.

Η επένδυση ποιοτικού χρόνου από τους εργαζομένους μας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καριέρα τους με τη στήριξη και την καθοδήγηση των προϊσταμένων τους είναι κομμάτι του DNA της εταιρείας και συνάμα πρωταρχικό μέλημα της ομάδας διοίκησης.

max
large
medium
small
mobile