Όροι χρήσης

 

Εισαγωγή

Ο παρών δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό τη διαχείριση της British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης (καλούμενοι εφεξής «όροι χρήσης»). Η πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους σας ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης, μην επισκέπτεστε ή προβάλλετε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Για να διευκολύνουμε την ανάγνωση αυτών των όρων χρήσης, χρησιμοποιούμε κάποιους ορισμούς. Οι όροι «BAT», «εμείς», «εμάς» και «δικοί μας» αναφέρονται στην British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Οι όροι «British American Tobacco», «ο Όμιλος» και «ο όμιλος British American Tobacco» αναφέρονται στην British American Tobacco p.l.c. και στον όμιλο των εταιρειών που αποτελούν τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες της παγκοσμίως, περιλαμβανομένης της British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Για τυχόν ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με αυτόν τον δικτυακό τόπο, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας ή απευθυνθείτε στο Νομικό Τμήμα της British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σύνδεσμοι προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτική απορρήτου. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών δικτυακών τόπων και σας συστήνουμε να λάβετε γνώση των όρων χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων προτού υποβάλετε πληροφορίες για εσάς. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση. Δεν εκφράζεται ούτε υπονοείται καμία στήριξη προς τρίτα μέρη, προϊόντα ή υπηρεσίες και συνεπώς η British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου ή άλλως πώς ως προς το περιεχόμενο και την ασφάλεια οποιασδήποτε δραστηριότητας διεξάγεται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν οφείλουμε αποζημίωση, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή δαπάνη που προκύπτει πράγματι ή κατ’ ισχυρισμόν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την αποδοχή αυτού του περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται στους εν λόγω συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους. Η χρήση αυτών των δικτυακών τόπων γίνεται αποκλειστικά υπ’ ευθύνη σας.

Εάν επιλέξετε να προσπελάσετε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους χρησιμοποιώντας συνδέσμους που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, οι εξωτερικοί αυτοί δικτυακοί τόποι ενδέχεται να τοποθετήσουν cookies. Η British American Tobacco δεν ελέγχει τη χρήση αυτών των cookies και πρέπει να συμβουλευθείτε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου του τρίτου μέρους για περαιτέρω πληροφορίες.

Γενικές διατάξεις

 1. Αυτός ο δικτυακός τόπος σάς παρέχεται δωρεάν και χωρίς καμία υπόσχεση ή εγγύηση, εκτός αν ρητώς αναφέρεται άλλως. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προορίζονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και μόνο.
 2. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, η British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς.
 3. Όλα τα σήματα, λογότυπα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται ως μέρος αυτού του δικτυακού τόπου ανήκουν στην British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή/και στους παρέχοντες σε αυτήν άδεια χρήσης. Δεν αποκτάτε δικαιώματα επ’ αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός από το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε προς πώληση, να πωλήσετε ή να διανείμετε, με οποιονδήποτε τρόπο, μέρος αυτού του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του. Εντούτοις, επιτρέπεται να εκτυπώσετε ή να μεταφορτώσετε πληροφορίες από αυτόν τον δικτυακό τόπο μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Πέραν των προαναφερθέντων σε αυτούς τους όρους χρήσης, δεν μπορείτε να διαθέσετε κανένα μέρος αυτού του δικτυακού τόπου ως μέρος άλλου δικτυακού τόπου, είτε μέσω απόσπασης δεδομένων, σάρωσης και αποθήκευσης δεδομένων, πλαισίωσης υπερσυνδέσμων στο Διαδίκτυο ή άλλως, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 4. Απαγορεύεται η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς και ειδικότερα αποδέχεστε ότι δεν θα αποστείλετε, χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, δημοσιεύσετε ή επιτρέψετε δημοσίευση, η οποία είναι δυσφημιστική, άσεμνη, υβριστική ή ασεβής ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλου ατόμου. Αποδέχεστε ότι δεν θα αποστείλετε αυθαιρέτως οποιοδήποτε προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή παρόμοιο υλικό ή οποιονδήποτε όγκο μηνυμάτων ο οποίος ενδεχομένως επηρεάσει τη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου ή την χρήση του από άλλους επισκέπτες.
 5. Η British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ανά διαστήματα και άνευ προηγούμενης ειδοποίησης να βελτιώνει, τροποποιεί, μεταβάλλει, αναστέλλει ή διακόπτει οριστικώς μέρος ή το σύνολο αυτού του δικτυακού τόπου και να περιορίζει ή απαγορεύει την πρόσβαση σε αυτό. .
 6. Με την πρόσβασή σας στους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε να αποζημιώνετε την British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για κάθε δαπάνη, αξίωση, απώλεια ή ζημία (περιλαμβανομένων δικαστικών εξόδων) με την οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί ή η οποία ενδέχεται να επιδικαστεί σε βάρος της British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως αποτέλεσμα της κακής χρήσης από μέρους σας αυτού του δικτυακού τόπου ή της παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.
 7. Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες όρους χρήσης, η British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δύναται να αναστείλει ή να αποκλείσει την πρόσβασή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και να αρνηθεί να σας παρέχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτόν.
 8. Η Βritish Αmerican Τobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί αυτόν τον δικτυακό τόπο «ως έχει» και «ως διατίθεται» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή υπονοουμένη, σχετικά με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, την ακρίβεια των πληροφοριών ή των προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτόν (κατά το μετρό που τέτοιες εγγυήσεις δύναται να εξαιρεθούν βάσει της σχετικής νομοθεσίας). Εξαιρουμένης της περίπτωσης σωματικής βλάβης ή θανάτου προκληθέντων από δική της αμέλεια ή απατή, κατά το βαθμό που επιτρέπεται από το νομό, ούτε η Βritish Αmerican Τobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ούτε καμία άλλη εταιρεία του ομίλου Βritish Αmerican Τobacco φέρει ευθύνη για απώλειες ή ζημίες, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία (περιλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλως, είτε άμεσες είτε έμμεσες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των άμεσα ή έμμεσα διαφυγόντων κερδών), επακόλουθες, συμπτωματικέ ή ειδικές, που ενδέχεται να προκληθούν με οποιονδήποτε τρόπο από την προσπέλαση ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Η παύση χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου αποτελεί το μόνο μέσο αποκατάστασης προς εσάς.
 9. Σε περίπτωση που μέρος των παρόντων όρων χρήσης κριθεί νομικά ανίσχυρο, δεν επηρεάζεται το κύρος των λοιπών όρων. .
 10. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τη σχέση μας με εσάς και αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας. .
 11. Οι όροι χρήσης και το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τα ελληνικά δικαστήρια διατηρούν αποκλειστική δικαιοδοσία επ’ αυτών.

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία

Η British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Αγίου Θωμά 27, 151 24, Μαρούσι
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: EL094306535
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 912001000
+302108198500/

Παρακαλούμε να αποστέλλετε ειδοποιήσεις νομικού περιεχομένου και λοιπή αλληλογραφία σε σχέση με αυτόν τον δικτυακό τόπο (περιλαμβανομένων ερωτημάτων και παραπόνων) στο Νομικό Τμήμα της British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην παραπάνω διεύθυνση.

max
large
medium
small
mobile